(1) La Catedral de Girona 
(2) Häuser am Ryu Onyar 
(3) "Abierto", Park an der Stadtmauer
(4) Blumen an der Stadtmauer
(5) "Die blaue Bank", Park an der Stadtmauer
04.10. - 07.10.2016
Back to Top